УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня Угода (далі - Угода) выдноситься до сайту "ABDS | Design Studio", розташованому за адресою https://abds.pro

1.2. Сайт "ABDS | Design Studio" (далі - Сайт) є власністю юридичної особи ПП "ABDS | Design Studio", адреса реєстрації Україна, м.Львів, 79000).

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту "ABDS | Design Studio" (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступні значення:

2.1.1. "ABDS | Design Studio" - Інтернет ресурс, розташований на доменному імені https://abds.pro здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супроводжуючих йому сервісів (далі - Сайт).

2.1.2. "ABDS | Design Studio" - сайт містить інформацію про Товари і / або Послуги та / або Інших цінності для користувача, Продавця і / або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару, та / або отримання послуг.

2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені юридичної особи ПП "ABDS | Design Studio".

2.1.4. Користувач сайту (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші провидіння, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назва товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і настрій і його змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті https://abds.pro

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до містяться на сайті Товарам і / або послуги, що надаються.

3.1.1 Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
- доступ до інформації про товар та / або послуги до Інформації про придбання Товару на платній / безкоштовній основі;

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси).

3.2. Доступ до сайту надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною публічною офертою. Отримуючи доступ у Сайту. Користувач вважається приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1 Вносити зміни до правила користування Сайтом, а також змінити зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди а Сайті.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари та / або Послуги, пропоновані на Сайті.

4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг сайту:
-по телефону: +79621313927; +380687768677
-по електронній пошті: abds.design.studio@gmail.com
-через Форму зворотнього зв'язку, розташовану за адресою: https://abds.pro/

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.2.4. Копіювати інформацію з Сайту дозволяється.

4.2.5. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.

4.2.6. Використовувати інформацію сайту в комерційних цілях без спеціального дозволу.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих послуг даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і яка охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій в результаті яких може бути порушена конфіденційність, яка охороняється законодавством України інформації.

4.3.6. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як згоди Адміністрації сайту.

4.3.7. Чи не використовувати сервіси з метою:

4.3.7.1. Порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.2. Утиск прав меншин.

4.3.7.3. Надання себе за іншу людину або подання організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного сайту.

4.3.7.4. Введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару та / або послуги, розміщених на Сайті.

4.3.7.5. Некоректного порівняння Товару та / або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами і / або послугами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.

4.4.4.Несанкціонірованний доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.3 Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови про покупку Товару та / або надання послуг, що надаються на Сайті.

5.4. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.5 Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) їх цін.

5.6. Документ вказаний в пункті 5.7 цієї Угоди регулює у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувача Сайту:

5.7. Політика конфіденційності: https://abds.pro/uk/politika-konfidensialnosti

5.8. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.7 цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моментом їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, котрі Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дія систем переказів, банків, платіжних систем за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЦЬКОЇ УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ у Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайту, а також у разі припинення дію Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозицію про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмового повідомлення заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4 Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
Оновлене "21" грудня 2017 рік.